haven 3

Op de algemene ledenvergadering van 2 juni 2014 is het voorstel tot wijziging in de werkwijze van de toekenning van de zomer -­ en winterligplaatsen met algemene stemmen aanvaard.

De wijziging is ingevoerd met ingang van het winterseizoen (01/11/2014). Het havenreglement is conform onderstaande aangepast:

Zomerligplaatsen

Water -­ en vlonder/wal-­ligplaatsen:

De toegewezen zomer ligplaats continueert automatisch wanneer geen schriftelijke (bij voorkeur via de mail) opzegging is ontvangen bij de Havencommissaris van de vereniging.

Opzeggen zomerligplaatsen kan te allen tijden.

Wanneer de zomerligplaats tussentijds wordt opgezegd dan wordt de bijdrage voor de zomerligplaats van 1 april tot en met de maand van opzeggen in rekening gebracht.

Omstreeks 15 april worden de zomerliggelden gefactureerd.

Winter ligplaatsen (01/11 –31/03).

Water -­en vlonder/wal -­ligplaatsen:

De ligplaatshouders worden geacht uiterlijk 15 oktober van enig jaar schriftelijk (bij voorkeur via de mail) de havencommissaris te melden, indien men GEEN gebruik (meer) wenst te maken van een winterligplaats. Dit behoeft slechts éénmalig te worden gemeld, totdat men de situatie wil aanpassen.

De toegewezen winterligplaats continueert automatisch wanneer geen schriftelijke opzegging is ontvangen. Het winterliggeld wordt automatisch gefactureerd.

Meldingen na 15 oktober worden niet meer in behandeling genomen. Creditering van het wintertarief is niet mogelijk; uitgezonderd bijzondere omstandigheden, zulks ter beoordeling van het bestuur.

Omstreeks 15 november worden de winterliggelden gefactureerd.

Stalling in de Loods:

Jaarlijks (medio september) ontvangen de leden een aanvraagformulier. Tot uiterlijk 15 oktober kunnen de leden via dat formulier aangeven dat zij dat seizoen gebruik wensen te maken van een stalling in de loods, met vermelding van type en afmetingen boot.

Indien de aanvragen het aantal beschikbare plaatsen in de loods overstijgt, worden de aanvragen (per categorie) op volgorde van binnenkomst gehonoreerd.

Aanvragen na 15 oktober worden niet meer in behandeling genomen; Uitgezonderd bijzondere omstandigheden, zulks ter beoordeling van het bestuur.

Nadien, doch ruim voor de botenberging, zal de havencommissaris de leden informeren of een aanvraag is gehonoreerd.

Omstreeks 15 november worden de stallingskosten voor de loods gefactureerd.