Aanmelden lidmaatschap

Soorten lidmaatschap

De Vereniging kent:

  • Jeugdleden t/m 20 jaar.
  • Hoofdleden 21 jaar en ouder.
  • Gezinsleden 21 jaar en ouder, partner van en wonend op hetzelfde adres als een Hoofdlid
  • Begunstigers: mensen die de vereniging een warm hart toe dragen en betrokken zijn. Geen stemrecht, wel toegang tot de haven.

Vanaf 21 jaar zijn deze leden verplicht deel te nemen aan de zelfwerkzaamheid.

Contributie

De contributieverplichting gaat in op 1 januari van het verenigingsjaar en bedraagt voor:

De Vereniging

Het Watersportverbond

(verplicht)

Jeugdleden            € 20,00 € 10,05
Hoofdleden € 60,00 € 20,10
Gezinsleden € 20,00 € 10,05
Begunstigers € 30,00

Voor roeiers is een roeibijdrage verschuldigd. De bijdrage is bedoelt voor het gebruik en onderhoud van de GIG's:

  • Recreanten  € 62,-     
  • Wedstrijdroeiers   € 147,-

 

Voor u besluit lid te worden van de WSV “De Spiegel” is het belangrijk voor u om te weten wat het lidmaatschap inhoudt. De vereniging bestaat voor het grootste gedeelte uit actieve zeilers, een groot deel van de leden neemt deel aan het sloeproeien en er zijn enkele motorboot liefhebbers.

MEER INFORMATIE

Algemene gegevens

Contact gegevens

 

 

Adresgegevens

 

Financieel

 

Overige

 

 


Beveiligingscode Beveiligingscode