Lid worden

foto-5-1

Soorten lidmaatschap

De Vereniging kent:

  • Jeugdleden t/m 20 jaar.
  • Hoofdleden 21 jaar en ouder.
  • Gezinslid 21 jaar en ouder, partner van  en wonend op hetzelfde adres als een Hoofdlid
  • Begunstigers: mensen die de vereniging een warm hart toe dragen en betrokken zijn. Geen stemrecht, wel toegang tot de haven.

Vanaf 21 jaar zijn deze leden verplicht deel te nemen aan de zelfwerkzaamheid.

Contributie

De contributieverplichting gaat in op 1 januari van het verenigingsjaar en bedraagt voor:

De Vereniging

Het Watersportverbond

(verplicht)

Jeugdleden            € 20,00 € 10,25
Hoofdleden € 70,00 € 20,50
Gezinsleden € 25,00 € 10,25
Begunstigers € 30,00

Voor roeiers is een roeibijdrage verschuldigd. De bijdrage is bedoeld voor het gebruik en onderhoud van de GIG's:

  • Recreanten  € 62,-     
  • Wedstrijdroeiers   € 147,-

 

Voor u besluit lid te worden van de WSV “De Spiegel” is het belangrijk voor u om te weten wat het lidmaatschap inhoudt. De vereniging bestaat voor het grootste gedeelte uit actieve zeilers, een groot deel van de leden neemt deel aan het sloeproeien en er zijn enkele motorboot liefhebbers.

Zelfwerkzaamheid

De vereniging streeft een grote mate van zelfwerkzaamheid na om de haven en clubhuis te laten voldoen aan de eisen van een moderne watersportvereniging. Van de leden wordt daarom een actieve bijdrage in het onderhoud van het terrein verlangd, tijdens het winterseizoen worden volgens schema werkbeurten verricht en in het zomerseizoen vinden er bardiensten plaats. Op deze manier kan de vereniging de persoonlijke kosten voor haar leden zo laag mogelijk houden. Grote werkzaamheden welke specifieke deskundigheid behoeft worden uitbesteed.

Actief deelnemen

Op het aanmeldingsformulier lidmaatschap kan u aangeven voor welke verenigingsactiviteiten u belangstelling heeft buiten de hierboven genoemde verplichte bijdrage. Indien u over een bepaalde deskundigheid (beroep/hobby) beschikt zouden wij dit ook graag van u willen vernemen zodat uw deskundigheid eventueel voor de vereniging kan worden ingezet.

KNWV

De vereniging is aangesloten bij het Watersportverbond (voorheen KNWV), mocht u belangstelling hebben voor zeilactiviteiten (lessen/wedstrijd) en nog niet beschikken over de benodigde certificaten daarvoor, dan kan u deze bij de vereniging behalen.
Van de leden wordt een actieve en enthousiaste bijdrage op de watersport gerelateerde activiteiten gevraagd, zodat wij een sportieve vereniging kunnen zijn op het water en op de verenigingshaven.

Statuten en Huishoudelijk reglement

De vereniging heeft statuten en een huishoudelijk regelement opgesteld. Lid worden houdt in dat u instemt met deze regels. Lees ze even door voor u zich aanmeldt.

Open het document

Aanmeldingsformulier

Let op:

Om een nieuw lid aan te melden moet je NIET zijn ingelogd

Als je bent ingelogd staan jouw gegevens al ingevuld. Het formulier is dan een wijzigingsformulier.

Algemene gegevens

Contact gegevens

 

 

Adresgegevens

 

Financieel

 

Overige

 

 


Beveiligingscode Beveiligingscode