Zoeken

Nieuwe bestuursleden

03 juli 2021  -  Verenigingsinformatie
Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 3 juli zijn drie nieuwe bestuursleden in functie benoemd. Wim Dujardin neemt de voorzittershamer van Arjan van Wessem over. Arjan heeft ruim zeven jaar de vereniging voorgezeten. Wim is al enkele jaren lid van de vereniging en ruime bestuurlijke ervaring Ellen Rogaar is pas kort lid, maar voelde zich snel thuis bij de vereniging. En ze heeft ruime erv...