Voorzitter Roeien

Verwantwoordelijkheden

De voorzitter roeicommissie  is verantwoordelijk voor:

 

 • Het ontwikkelen van beleid (lange) termijn m.b.t. roeien binnen onze vereniging (kwaliteit van het roeien en het sturen)
 • Afstemmen met de havencommissaris over onderhoud Gigs, de bijbehorende trailers, Turksfruit en de riemen
 • het afstemmen van onderhoud en de uitbreiding van de faciliteiten welke gebruikt worden voor het roeien (helling, opslag riemen)
 • afstemming rond het organiseren van activiteiten rond het roeien (gebruik van de boten tijdens trainingen en wedstrijden, vervoer van de gigs naar wedstrijden)
 • werven van nieuwe roeileden
 • organiseren van basistrainingen nieuwe roeiers
 • organiseren van clinics voor (nieuwe) stuurlieden
 • organiseren van de jaarlijkse Spiegel8race
 • 1e aanspreekpunt voor roeileden
 • Vertegenwoordiging bij de DPGA

Taken

 • Afstemming met de coördinatoren van de teams
 • Samenstellen van de roeicommissie
 • Samenstellen en voorzitten van de werkgroep Spiegel8race
 • Aansturen en voorzitten van coördinatorenoverleg
 • Lid in de DPGA
 • Indelen van de roeiteams over de verschillende roeimomenten
 • Opstellen schoonmaakrooster binnenkant boten
 • Input leveren voor actielijst werkbeurten
 • Verzorgen van jaarverslagen en redactionele stukjes voor het clubblad,
 • Participeren in bestuurs- en ledenvergaderingen,
 • Bijwonen en voorzitten van de roeicommissievergaderingen,
 • Bijwonen van bijeenkomsten bij gemeente, DPGA, enz,
 • Ledencheck in E-captain voor facturering,
 • Opstellen van een begroting,
 • Communiceren met leden, buren, externe relaties, leveranciers, enz.

Extra:

 • Afhankelijk van de acties en vragen vanuit leden en bestuur die nog niet zijn geborgd bij leden van het bestuur

 Nog te beschrijven processen

 • Jaarlijks terugkerende activiteiten die aan bepaalde data zijn gekoppeld