Spiegel8Race 2023 - Inschrijven

spiegel-8

Inschrijfformulier Spiegel8Race 2023

Dit formulier is niet beschikbaar.

Algemene voorwaarden voor deelname

 

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

 

NAAM BEELD EN PORTRETRECHT

Door aan dit evenement deel te nemen, verlenen deelnemers de organiserende autoriteit en de sponsoren automatisch het recht om, zonder vergoeding, eeuwigdurend en naar hun eigen goeddunken, elke fotografische, audio en video opname en andere reproducties van hen te maken, te gebruiken en te tonen, die op het water of op de evenement locatie zijn gemaakt vanaf  de tijd van aankomst op de locatie tot de tijd van hun definitieve vertrek.

 

VERZEKERING

Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van Euro 1.500.000 per evenement of het equivalent daarvan.

 

INSCHRIJFGELD

Inschrijving is definitief na betaling van het inschrijfgeld ad €90,00 (per team en incl lunch) op rekeningnummer:

NL69 RABO 0398 2238 74 tnv WSV de Spiegel

Vermeld Spiegel8Race 2023 en de naam van je team