Corona: de Vereniging vanaf 1 juli

Geplaatst op 02-07-2020  -  Categorie: Verenigingsinformatie

Per 1 juli heeft de overheid de Covid-maatregelen versoepeld. Voor onze vereniging betekent dit dat er weer gezamenlijk gesport mag worden, maar ook dat onder voorwaarden het clubhuis de deuren weer mag openen.

 

Met betrekking tot de maatregelen van de overheid onderscheiden we binnen onze vereniging twee leeftijdsgroepen, te weten:

 • <18 jaar: geen beperkingen tijdens sport, geen beperkingen tussen leeftijdstijdsgenoten en geen beperkingen buiten het sporten om
 • >18 jaar: geen beperkingen tijdens sport, buiten het sporten om houden we rekening met 1,5 meter afstand.

 
De covidmaatregelen hebben ertoe geleid dat de vereniging tot 1 juli nagenoeg niet actief was. Alle evenementen en de algemene ledenvergadering zijn afgelast of verplaatst, het (jeugd)zeilen en het roeien ligt nog stil. Het clubhuis en het sanitair zijn nog gesloten. De haven is alleen toegankelijk voor booteigenaren die hun boot willen benaderen en sinds 15 juni verwelkomen we passanten die volledig zelfvoorzienend (sanitair) zijn.

 

Met de per 1 juli afgekondigde maatregelen willen we trachten de vereniging weer in beweging te krijgen. In dit protocol verwoorden we de randvoorwaarden en uitgangspunten voor de diverse disciplines binnen onze vereniging. Dit protocol treedt in werking zodra Gemeente Wijdemeren het akkoord bevonden heeft.

 

Algemeen:

 • Het sanitair (douche/ toilet) weer open
 • Clubhuis en terras open
 • (Recreatief/wedstrijd) zeilen (incl. jeugdzeillessen) opstarten
 • (Recreatief) roeien opstarten
 • Als we geen sport uitoefenen, houden we 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt voor iedereen: blijf thuis.
 • Wanneer 1 van de huisgenoten ziek thuis is: blijf zelf ook thuis.

Aankomen en weggaan:

 • Houd te allen tijde rechts aan op het toegangspad en het smalle pad langs de loods. Geef elkaar de ruimte. Op dit pad blijven we niet onnodig stilstaan waardoor het pad geblokkeerd wordt.
 • Op het pontje maximaal drie personen per overtocht.
 • De 1,5 meter-regel is van kracht.

 

 

 

Clubhuis en terras:

 • In het clubhuis geldt eenrichtingsverkeer; de ingang is de schuifpui zuid (midden op terras) of de voordeur, de uitgang is de schuifpui west (jollensteiger) of de deur achter (bij toiletgroep).
 • Bij de ingang worden de leden/ passanten gewezen op de covid-maatregelen.
 • In het clubhuis is een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar, er zijn geen staanplaatsen. Wordt er gebruik van gemaakt, wordt de looproute/1,5 mtr gerespecteerd.
 • Op het terras is een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar, er zijn geen staanplaatsen.

Wordt er gebruik van gemaakt, wordt de looproute/1,5 mtr gerespecteerd.

In bijzondere situatie dat de zitplaatsen binnen en op terras bezet zijn, kan er op het balkon nog beperkt aantal zitplaatsen gecreëerd worden. Dat is momenteel niet ingericht.

 • Aan de bar is één plek gemarkeerd vanwaar er besteld kan worden. Er is voldoende ruimte om met 1,5 mtr afstand in rij op beurt te wachten.
 • Betalen contactloos (pin/clubpas) wordt gestimuleerd.
 • De vereniging draait op vrijwilligers. Achter de bar ligt een instructiemap waarin aanvullende adviezen omtrent covid-maatregelen als afstand, contactpersoon en hygiene zijn opgenomen.
 • Er wordt slechts één toilet per toiletgroep beschikbaar gesteld opdat frequenter schoon gemaakt kan worden.

 

Roeien

Aanvullend op de algemene aandachtspunten geldt voor roeien dat een aantal (tijdelijke) voorwaarden gesteld. Deze is met vertegenwoordigers van de teams in een bijeenkomst verwoord en uitgelegd. De boten zijn uit elkaar gelegd zodat niet alle roeiers tegelijk op de steiger lopen.

De belangrijkste punten zijn:

 • Bloktijden zijn verruimd van 1 naar 1,5 uur waarbij 2 personen het eerste kwartier de boot gereed maken, dan wordt er een uur getraind waarna de 2 personen het laatste kwarteer de boot opruimen en schoonmaken.
 • Voor en na het roeien wassen alle roeiers de handen met zeep/water.
 • In de boot wordt handdoek gebruikt om aan gezicht te zitten
 • Een roeikussen van de vereniging wordt afgedekt met een handdoek.
 • De stuurman gebruikt een mondkapje en/of spatscherm.
 • De stuurman schreeuwt niet.

 

Zeilen

Aanvullend op de algemene aandachtspunten geldt voor zeilen nog het volgende:

 • Op de wal, steigers en in de loods wordt 1,5 meter afstand gehouden.
 • Specifiek voor wedstrijdzeilers/ jeugdzeillessen wordt het protocol extra onder de aandacht gebracht.
 • Instructeurs respecteren 1,5 meter of dragen mondkapje.
 • Wanneer er na 1 september zeilwedstrijden gehouden (mogen) worden, zal in de uitnodiging verwezen worden naar het COVID-protocol.

 

Wanneer leden/ passanten zich niet houden aan de tijdelijke (1,5 meter)maatregelen van de vereniging, kan de toegang tot het clubhuis en/of de haven worden ontzegd. Schade die de vereniging lijdt door ernstig nalatig gedrag van een lid dat zich herhaald heeft ondanks waarschuwingen, kan mogelijk verhaald worden op betreffend lid. Het bestuur wil hiermee aangeven dat ieder lid binnen de vereniging de verantwoordelijkheid heeft tot het houden aan de gestelde richtlijnen, en het aanspreken van elkaar als deze richtlijnen niet worden gevolgd.

 

Dit protocol wordt in het clubhuis en op de website gepubliceerd, toegevoegd aan de instructiemap achter de bar en gedeeld met de roeiteams en betrokken commissies.

 

Aanvullende informatie kan gevonden worden via onderstaande links:

Hier vind je altijd de laatste versie van het KHN (Horeca) protocol.

Hier vind je altijd de laatste informatie van de overheid.

Hier vind je altijd de laatste versie van de voor ons geldende noodverordening.

 

Voor vragen over dit protocol: Maarten Gillissen

Voorzitter Barcommissie/ bestuurslid.

maartengillissen@hetnet.nl / 06-27402025