Corona: de Vereniging vanaf 1 juli

Geplaatst op 02-07-2020  -  Categorie: Verenigingsinformatie

Eind juni heeft de  landelijke overheid aangekondigd dat er een versoepeling van de maatregelen komt.
Zo kunnen we vanaf 1 juli weer gezamenlijk sporten en mogen sportkantines onder voorwaarden weer open. Dat biedt natuurlijk   prachtige mogelijkheden voor onze vereniging en onze leden. 

Voordat we allen volledig in de juichstemming komen, is het echter belangrijk om te beseffen dat de veiligheidsregio voor ons bepalend is in het maken van plannen en mogelijkheden.  Er is een nieuwe noodverordening in de maak, die ons precies zal vertellen wat we wel en niet mogen.

Het bestuur zet er op in dat we op korte termijn afspraken kunnen maken met de lokale BOA om ons clubhuis weer te kunnen openen, de roeiteams weer actief te kunnen laten roeien en dat de woensdagavond zeilwedstrijden weer kunnen starten. Uiteraard de geldende Covid-maatregelen in acht nemende.  
 
Hoe graag we dus ook weer open willen, we hebben nog wat tijd nodig om goed te begrijpen wat de nieuwe noodverordening van ons vraagt, hoe ons clubhuis ingericht kan worden en hoe dat tijdens een bardienst, werkbeurt of corveedienst door ons als leden kan worden uitgevoerd. Het is ons aller verantwoordelijkheid dat we ons op de club houden aan de covid-maatregelen en laten we elkaar daar ook op fatsoenlijke manier op aanspreken als we deze misschien even uit het oog verliezen. Alleen dan gaat het ons lukken om snel weer terug te kunnen naar normaal.
 
Clubhuis ’t Boordlicht
Binnenkort zullen we starten met inschrijving voor bar- en corveediensten.
De bardiensten zullen gedraaid worden op zaterdag, zondag en woensdagavond. De corveediensten zullen we uitbreiden naar de dinsdag, donderdag en zaterdag. Daarnaast zullen we van de bardiensten vragen om meer aandacht te besteden aan hygiëne.  
Separaat spreken we met de lokale BOA om vooraf afgestemd te hebben of we voldoen aan hetgeen van ons gevraagd wordt.  Om te voorkomen dat het leidt tot sancties welke opgelegd worden aan de vereniging.  

Achter de bar en op de website zullen aanvullende instructie beschikbaar / te lezen zijn.
In de spiegeling heeft u al kunnen lezen dat we vanaf dit seizoen als bardienst in het bezit dienen te zijn van een certificaat: Instructie Verantwoord Alcohol Schenken. Heeft u uw certificaat al gemaild naar barcommissie@wsvdespiegel.nl

Dat betekent dat we op 1 juli nog niet klaar zijn voor een opening van het clubhuis en de sanitaire voorzieningen.   

Roeien   
Ook het roeiseizoen lijkt eindelijk te kunnen starten.  In de vergadering van maandag 29 juni van de Dutch Pilot Gig Assocciation (DPGA) zijn de plannen besproken om weer te kunnen starten met de trainingen. Eén van de richtlijnen die besproken is, is de voorwaarde dat de stuurman een mondkapje en/of spatscherm moet dragen. Binnen de roeicommissie zal een scenario opgemaakt worden op basis van de verplichtingen die voortkomen uit de nieuwe noodverordening, de DPGA-vergadering en hoe de teams binnen en buiten de boot met elkaar omgaan.
Verdere communicatie over het roeien zal via de roeicoördinatoren plaatsvinden.

Zeilen   
Het heeft de laatste maanden niemand in de weg gestaan om zelf met zijn/haar boot het water op te gaan. De aangekondigde versoepeling biedt echter de mogelijkheid om ook te zeilen met een samengestelde bemanning die niet uit 1 gezin hoeft te komen.  De commissie woensdagavond zeilen heeft in overleg met het bestuur reeds gecommuniceerd dat een mini-woensdagavond competitie kan starten. Die kan van start gaan op 1 juli, mits de nieuwe noodverordening daar geen stokje voor steekt.   

Werkbeurten
De vier geplande werkbeurten in het najaar worden naar verwachting uitgevoerd, echter rekeninghouden met de 1,5 meter maatregel. De drie werkbeurten van het voorjaar zullen als "extra" werkbeurten worden ingepland. De leden die hierop waren ingedeeld, zullen hierover separaat worden geïnformeerd.

Algemeen
Voor ons allen geldt dat op de wal/in de haven de reguliere 1,5 meter afspraken blijven gelden. Dus in clubjes gezellig met en bij elkaar bijpraten en stoere verhalen ophangen is er helaas nog niet bij.   
We werken er met de commissies hard aan om, zodra de regels duidelijk zijn, weer op een veilige manier open te kunnen gaan.

Namens het voltallige bestuur,
met vriendelijke groet,

Arjan van Wessem
Voorzitter