Voorzitter

Taken

 • Is belast met de leiding van de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering en zorgt dat deze verlopen zoals voorgeschreven. 
 • Vertegenwoordigt de vereniging naar binnen en naar buiten. 
 • Ziet toe op naleving van de statuten, de reglementen en alle besluiten die de algemene ledenvergadering neemt. 
 • Is er verantwoordelijk voor dat de onderwerpen van discussie binnen de vereniging ter tafel komen via overleg, vergaderingen en het verenigingsorgaan. 
 • Zorgt ervoor, dat de vergaderingen genotuleerd worden en tekent de notulen na goedkeuring. 
 • Ziet toe op het uitschrijven van bestuur en algemene ledenvergaderingen en het opstellen van de agenda's, voor zover deze niet op andere wijze tot stand komen. 
 • Wordt bij diens afwezigheid vervangen door de vice-voorzitter.
 • Schrijf vaste column in de Spiegeling

Verantwoording

 • Geeft leiding aan het dagelijks en gehele bestuur van de vereniging
 • Is verantwoordelijk voor een gezond (financieel) beleid
 • Is het boegbeeld van de vereniging naar buiten toe

Competenties

 • Communicatief vaardig
 • Empathisch vermogen
 • Bestuurlijke ervaring bij voorkeur in een bestuur van een sportvereniging
 • Leidinggevende ervaring
 • Enige financiële kennis
 • Team player
 • Watersporter
 • Woonachtig in de nabijheid van Nederhorst Den Berg