Informatie m.b.t. ligplaatsen a.s winterseizoen.

In verband met de verbouwing van ons clubhuis kunnen we aanstaande winterseizoen geen boten neerleggen op de akker gelegen aan de wetering aan de oostzijde van ons clubhuis. Daarnaast is het denk ik goed om nog even aan te geven hoe de toekenning van ligplaatsen in zijn werk gaat voor het aankomende winterseizoen.

 

Onno

Havencommisaris

Water- en vlonder/wal- ligplaatsen

1. De ligplaatshouders worden geacht uiterlijk 15 oktober van enig jaar schriftelijk (bij
voorkeur via de mail) de havencommissaris te melden, indien men GEEN gebruik (meer) wenst te maken van een winterligplaats. Dit behoeft slecht éénmalig te worden gemeld, totdat men de situatie wil aanpassen.
2. De toegewezen winterligplaats continueert automatisch wanneer geen schriftelijke opzegging is ontvangen en wordt het winterliggeld automatisch gefactureerd.
3. Meldingen na 15 oktober worden niet meer in behandeling genomen en is creditering van het wintertarief niet meer mogelijk;; Uitgezonderd bijzondere omstandigheden, zulks ter beoordeling van het bestuur.
4. Omstreeks 15 november worden de winterliggelden gefactureerd


 

Stalling in de Loods

1. Vanaf 1 oktober tot uiterlijk 15 oktober dienen leden jaarlijks schriftelijk (bij voorkeur via de mail) de havencommissaris kenbaar te maken, indien zij dat seizoen gebruik wensen te maken van een stalling in de loods, met vermelding van type en afmetingen boot.
2. Indien de aanvragen het aantal beschikbare plaatsen in de loods overstijgt, worden de aanvragen (per categorie) op volgorde van binnenkomst gehonoreerd.
3. Aanvragen na 15 oktober worden niet meer in behandeling genomen;; Uitgezonderd bijzondere omstandigheden, zulks ter beoordeling van het bestuur.
4. Omstreeks 15 november worden de stallingskosten voor de loods gefactureerd.

Over de stalling in de loods en/of in het water zal in de tweede helft van september nog een mail verstuurd worden aan alle ligplaatshouders.