Bevestiging opzegging lidmaatschap

Geplaatst op 08-02-2021

wsv-de-spiegel-met-logo

 

,

 

Je opzegging per heb ik verwerkt.

 

Statuten Artikel 9. 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

 

Formeel kun je de aan het lidmaatschap verbonden rechten blijven uitoefenen tot 

 

Het saldo op je clubpas kun je tot 31 december nog gebruiken. Mocht er na die datum nog een saldo op de pas staan dan vervalt dat in principe aan de vereniging.

 

Namens het bestuur bedank ik je voor al het werk dat je voor de vereniging hebt gedaan.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jacob van Hemert,

 

Secretaris/ledenadministratie