vacature

Aanmelden

Draag je de vereniging een warm hart toe en heb je zin om jouw kwaliteiten voor de vereniging in te zetten, meld je dan aan bij de Secretaris.

Stuur wat informatie over jezelf mee en geef aan in welke functie je geïnteresseerd bent.

Vul onderstaand formulier in (je moet ingelogd zijn; dan is het formulier zichtbaar).

Indien je je kandidaat wil stellen, lees dan ook de voorwaarden in de statuten onder art.11.

Vacatures

Het bestuur zoals het nu is samengesteld, is een bestuur dat een mix van disciplines vertegenwoordigt en vooral een bestuur is dat samen zeer goed door één deur kan. Natuurlijk zijn er altijd punten die beter of misschien wel anders kunnen en het is de taak om hieraan te blijven werken. Versterking en/of vernieuwing geeft ook weer nieuwe inzichten en houd ons scherp. Daarbij staan wij altijd open voor (positieve) feedback.
Als je de vereniging een warm hart toedraagt en wil helpen deze te besturen, meld je dan aan bij onze secretaris.


Vacture Voorzitter

In de najaarsvergadering heeft Arjen van Wessem aangegeven dat na 6 jaar voorzitterschap het tijd wordt voor vernieuwing/verjonging en dat hij zich niet verkiesbaar stel voor een derde termijn. Tot op heden hebben alle pogingen van het bestuur om een nieuwe voorzitter te vinden nog geen resultaat gehad en dat is erg jammer, want vernieuwing brengt nieuwe energie en elan met zich mee.
Vandaar wederom een oproep om u aan te melden als kandidaat voorzitter.
Arjen zal aftreden tijdens de komende ALV en uiterlijk tot de daaropvolgende voorjaars ALV als interim aanblijven. Uiteraard zal dit alles moeten gebeuren volgens de in de statuten vastgelegde regels.
De zittend voorzitter laat ons niet in de steek en zal er zeker in deze onrustige en moeilijke periode bij blijven.

Functie beschrijving


Vacature Secretaris

Onze huidige secretaris Jacob van Hemert is ons destijds te hulp geschoten toen er een vacature ontstond voor secretaris in het dagelijks bestuur. Daarbij heeft hij aangegeven dat indien zich een ander lid meldt hij er de voorkeur aan geeft zijn functie over te dragen. Ook hier hebben wij nog geen oplossing voor gevonden en zijn wij nog steeds op zoek naar een opvolger voor Jacob.
Gelukkig blijft Jacob ons ondersteunen totdat er een oplossing gevonden is.

Functie beschrijving


Vacature Havencommissaris

Frans Hess die alweer bijna 7 jaar optreedt als havencommissaris, heeft eerder aangegeven geen 3e termijn te willen aangaan. Conform het rooster van aftreden staat er dan ook een vacature voor 2020.

Na veel overleg heeft het bestuur Frans kunnen overtuigen om zich alsnog kandidaat te stellen voor een volgende termijn en zal om die reden voorgedragen worden door het bestuur. Het is aan de leden hiermee akkoord te gaan indien een ander lid zich als kandidaat aanmeldt (zie voor de procedure de statuten).
Functie beschrijving


Vacature Voorzitter Zeilen

Conform het rooster van aftreden, is ook de rol van Voorzitter Zeilen vacant.
Sjoerd Oskam treedt inmiddels ruim 6 jaar op als voorzitter van het zeilen. In die periode heeft hij veel tijd gestoken in het aantrekken van nieuwe jeugdleden en heeft hij gezorgd dat we weer zeilles geven bij WSV De Spiegel. Sjoerd heeft aangegeven dat hij herkiesbaar is in deze rol, waar wij als bestuur zeer blij mee zijn. Echter ook voor deze rol geldt dat het aan de leden is hiermee akkoord te gaan.

Functie beschrijving